Đề kiểm tra 45 phút chương I- Hình học 9-Có đáp án- Đề số 1

Một chuẩn đề đầy đủ và cực hay cho các em học sinh lớp 9. Cấu trúc đề được chia tỉ lệ 4-6 trắc nghiệm và tự luận. Ở đó đã gom lại những kiến thức mà các em đã học ở trong chương học này. Bao gồm: Hệ thức lượng trong tam giác, tỉ số lượng giác trong tam giác và các bài toán liên quan. Tất nhiên, có hướng dẫn giải cụ thể

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Trích dẫn có trong tài liệu:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Kết quả so sánh sin500 và cos500 là:

A. sin500 <= cos500     B. sin500 < cos500       C. sin500 > cos500       D. sin500 => cos500

Câu 2: Sắp xếp các tỉ số lượng giác: sin 250, cos 800, sin160, cos 700, sin 550, cos 500 theo thứ tự tăng dần là:

A. cos800 < sin550 < cos700 < sin250 < cos500 < sin160

B. cos800 < sin160 < cos700 < sin250 < cos500 < sin550

C. cos700 < sin160 < cos800 < sin250 < cos500 < sin550

D. cos800 < sin160 < cos700 < cos500 < sin250 < sin550

Câu 3: Một chiếc thang dài 3m. Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng bằng bao nhiêu để nó tạo với mặt đất một góc an toàn 650 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) ?

A. 1,43m                      B. 2,75m                       C. 3m                            D. 1,27m

Câu 4: Kết quả của phép tính tg830 – cotg 70 bằng:

A. 0                               B. 3                                C. 2                                D. 1

Có thể bạn cũng cần: