Tìm Giá Trị Lớn Nhất- Giá Trị Nhỏ Nhất Của Biểu Thức Dạng Phân Thức Đại Số – Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 8- Chương Trình Mới

Trong đợt nâng cấp dành cho học sinh giỏi toán 8 của năm học mới này, chúng tôi cố gắng đưa đến bạn đọc những kiến thức toán thật sự hữu dụng hơn, dễ tiếp cận cũng như dễ hiểu hơn. Đó sẽ là những nổ lực thật sự đã đúc kết sau nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy

Trong phần về tìm giá trị lớn nhất- giá trị của một biểu thức phân thức. Bạn đọc sẽ được tiếp cận hàng loạt những dạng toán và bài toán được giải chi tiết với những phương pháp thật sự dễ hiểu. Tất nhiên thường xuyên được ra thi ở những kỳ thi  học sinh giỏi hoặc những câu chốt của những đề kiểm tra.

Ở chuyên mục này, bạn đọc nên trang bị cho mình những kỹ năng về đánh giá. Kết hợp với những kỹ năng về gom hằng đẳng thức đáng nhớ mà chúng tôi đã trình bày rất nhiều ở các chuyên đề trước đây để thực hiện.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview