Chuyên đề: Phương trình bậc nhất- Đại số 8- Chương 3

Kiến thức cơ bản

          a) Khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn      – Bất phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng : ax + b > 0

trong đó x là ẩn a , b là các số đã cho a

          b) Bất phương trình tương đương

    ĐN : hai bất phương trình được gọi là tương đương nếu chúng có cùng một tập hợp nghiệm .

    Các phép biến đổi tương đương

    + Định lí 1 : Nếu cộng cùng một đa thức của ẩn vào hai vế của một bất phương trình thì được một bất phương trình mới tương đương .

  • Hệ quả 1 ; Nếu xóa hai hạng tử giống nhau ở hai vế của một bất phương trình thì được một bất phương trình tương đương .
  • Hệ quả 2 : Nếu chuyển hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu của nó thì được một bất phương trình tương đương .

+ Định lí 2 :

– Nếu nhân hai vế của một bất phương trình với một số dương thì được một bất phương trình tuơng đương .

– Nếu nhân hai vế của một bất phương trình với một số âm và đổi chiều của bất phương trình thì được một bất phương đương

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

  Qua việc tham khảo một số loại sách và đồng nghiệp tôi thấy hầu hết các loại sách được trình bày theo lối :

    – Đưa ra nội dung kiến thức cơ bản .

    – Đưa ra các dạng toán và hướng giải quyết các dạng toán này .

    – Một số chú ý khi làm các dạng bài toán này .

    – Đưa ra một số bài toán nâng cao và cách giải để học sinh tham khảo . Đó chính là tiền đề để bồi dưỡng học sinh giỏi mà trong các giờ lên lớp giáo viên không thể bồi dưỡng được . Vì kiến thức ở lớp chỉ là các kiến thức cơ bản để cho học sinh từ yếu , kém , trung bình cũng như học sinh khá giỏi nắm đuộc cái can bản của chi thức .

    – Kinh nghiệm đúc rút ra trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi là không những củng cố lại phần kiến thức cơ bản mà học sinh được học ở lớp mà còn củng cố cho học sinh một số kĩ năng , cách giải các bài toán , cách phân tích các bài toán để có thể giải một số bài toán khó nhưng được quy về một số dạng nào đó mà học sinh đã có dịp bồi dưỡng , đặc biệt là rèn luyện cho các em cách tư duy các bài toán , từ dễ đến khó , từ đơn giản đến phức tạp , một số kĩ xảo để giải các bài toán có liên quan đến bất phương trình bậc nhất một ẩn .

    – Rèn cho các em có tinh thần học tập , khả năng tự học tự đọc và tìm lời giải hay , phong phú , tạo hứng thú học tập bộ môn toán mà nhiều người cho là khô khan .