Tích Phân Hàm Ẩn- Giải Tích 12- Chương 3: Nguyên Hàm- Tích Phân: Phương Pháp Và Thủ Thuật Giải Trắc Nghiệm Giải Tích 12

Tích phân hàm ẩn thường xuyên xuất hiện ở những kỳ kiểm tra và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hàng năm. Vì không những nó còn có thể kiểm tra những kiến thức về tích phân thuần túy mà còn có thể kiểm tra những kiến thức về lý thuyết về tích phân. Hơn nữa vẫn có thể áp dụng những dạng toán này để tạo ra những bài toán chống Casio. Do đó, việc nghiên cứu về tích phân về hàm ẩn thường xuyên được ra thi từ đơn giản đến phức tạp nhất về kiến thức tích phân.

Trong tài liệu này, chúng tôi trình bày các kiến thức từ cơ bản nhất đến nâng cao lần. Bao gồm những bài về tích phân hàm ẩn đơn giản, chỉ dùng những kiến thức về lý thuyết tích phân là có thể cho ra kết quả. Sau đó được nâng cao lần lượt đến nâng cao những tích phân hàm ẩn áp dụng những kiến thức trừu tượng. Để thực hiện dạng này hơn, tác giả khuyên bạn nên tìm hiểm các chủ đề khác của cùng tác giả. 

Tùy chọn: Mua Quyển NàyXem MẫuMua Sách InHD MuaHổ Trợ Zalo

Có thể bạn cũng cần: