Đại số 7: Lũy thừa số hữu tỉ- Dạng toán tìm x(hoặc n) giải chi tiết- WORD

Một chuyên rất cụ thể và rất chi tiết, đầy đủ cho tất cả các em học sinh lớp 7 tham khảo hiện hành. Chuyên đề được tách thành dạng toán tìm x chuyên biệt. Điều đặc biệt ở phần này, bạn đọc cần để ý kỹ những số lũy thừa. Hơn nữa nếu ẩn x dưới cơ số thì ta chú ý đến bậc của nó là bậc chẵn hay bậc lẽ. Từ đó ta chia trường hợp cho phù hợp

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.