30 bài tập trắc nghiệm- Mệnh đề -có lời giải chi tiết

Một tài liệu nhỏ nhưng đầy đủ cho các em toán 10 năm học này. Trong đó, chương 1 về mệnh đề là phần khó tiếp cận cho các em đầu lớp 10. Nhưng tài liệu đã cập nhật những dạng toán và những bài tập mới nhất về chương học nầy.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Trích dẫn có trong tài liệu:

Câu 13. Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề “Mọi động vật đều di chuyển”?

            A. Mọi động vật đều không di chuyển.

            B. Mọi động vật đều đứng yên.

            C. Có ít nhất một động vật không di chuyển.

            D.  Có ít nhất một động vật di chuyển.

Câu 14. Phủ định của mệnh đề “Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn tuần hoàn” là mệnh đề nào sau đây?

            A. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn tuần hoàn.

            B. Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

            C. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

            D. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân tuần hoàn.

Câu 15. Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề: “ Số 6 chia hết cho 2 và 3”.

            A. Số 6 chia hết cho 2 hoặc 3.     

            B. Số 6 không chia hết cho 2 và 3.

            C. Số 6 không chia hết cho 2 hoặc 3.    

            D. Số 6 không chia hết cho 2 và chia hết cho 3.

Câu 16. Viết mệnh đề phủ địnhcủa mệnh đề : “Tất cả các học sinh khối  của trường em đều biết bơi”.

            A. : “Tất cả các học sinh khối  trường em đều biết bơi”.

            B. : “Tất cả các học sinh khối  trường em có bạn không biết bơi”.   

            C. : “Trong các học sinh khối  trường em có bạn biết bơi”.   

            D. : “Tất cả các học sinh khối  trường em đều không biết bơi”.       

Có thể bạn cũng cần: