Hình Học 9- Chuyên đề: Hệ thức lượng trong tam giác vuông- Đầy đủ phương pháp và bài tập

Một tài liệu khá hay ngắn gọn nhưng rất đầy đủ về các dạng toán về hệ thức lượng trong tam giác vuông mà tất cả các em học sinh lớp 9 đang học. Về hệ thức lượng trong tam giác vuông, chúng ta có 6 công thức mới và kết hợp với các công thức đã học, như định lý Pi-Ta-Go, định lí các giá trị lượng giác từ đó áp dụng vào để tính.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: