Bài tập hệ thức lượng trong tam giác – Hình học 10

Một tài liệu đầy đủ về hệ thức lượng trong tam giác mà tất cả các em học sinh 10 đang học. Cũng lưu ý đây là những hệ thức lượng trong tam giác thường. Nghĩa là tất cả các tam giác đều sử dụng được chứ không phải hệ thức lượng trong tam giác vuông của hình học 9. Do đó, nó có tính bao quát hơn so với những đẳng thức trên.

Một điều chú ý là ở đây chúng ta sử dụng và thực hành những công thức và mối liên hệ của nó. Chẳng hạn: Công thức tính đường cao, đường chéo, hình chiếu, diện tích và những cách chứng minh các đẳng thức đó.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: