Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 8- Cánh Diều- Đề Số 5-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Trong đề kiểm tra lần này dành cho các bạn học sinh lớp 8 học chương trình cánh diều. Chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những đề kiểm tra rất chất lượng. Trong đề lần này nội cung cũng bao gồm những kiến thức mà bạn đã học ở trong giữa học kì 2 vừa rồi. Về thống kê và xác suất, bạn đọc tập trung vào những yếu tố phân tích và xử lý dữ liệu. Về hình học chúng ta tập trung vào những kiến thức về tính chất đường trung bình của tam giác, tính chất đường phân giác của tam giác, định lí thales. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của hai tam giác đồng dạng. Tất nhiên điều không thể thiếu là những dạng bài về toán thực tế.

=> Xem PDF  |File WORD Sách in |    Ebook | Hổ trợ |  Xuctu Toán THCS

XEM TRƯỚC CÁC ĐỀ KHÁC

* TOÁN 8- KẾT NỐI TRI THỨC

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 3

* TOÁN 8- CÁNH DIỀU

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 3

* Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 -Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 3

ĐẶT MUA