2 đề kiểm tra 45 phút chương 1 đại số 11- Hàm số và phương trình lượng giác- đề số 11

Trong lài liệu này gồm 2 đề tổng hợp lại kiến thức của chương 1 đại số 11. Bao gồm các phần như tìm giá trị lớn nhất- giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác , Xác định tính chẵn lẽ của hàm số lượng giác , Tìm tập Xác định của hàm số lượng giác và các bài toán về phương trình lượng giác. ..

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.