Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 6- Chân Trời Sáng Tạo– Đề Số 3- 2023-2024

Chúng tôi vừa hoàn thiện bài kiểm tra giữa kỳ 2 môn Toán lớp 6, theo hướng dẫn của chương trình Chân Trời Sáng Tạo. Trong bài kiểm tra này, chúng tôi đặt nhấn mạnh vào kiến thức cơ bản về tính chất và phép toán trên số tự nhiên và số nguyên. Đồng thời, bài kiểm tra còn chú trọng vào kỹ năng giải các bài toán thực tế, từ việc xác định giá trị của x đến ứng dụng toán học vào các tình huống trong thực tế. Trong phần hình học, chúng tôi tập trung vào tính đối xứng tự nhiên và bao gồm nhiều bài toán về chu vi và diện tích của các hình cơ bản.

=> Xem PDF  File WORD | Sách in | Ebook | Hổ trợ | Nhóm: Xuctu Toán THCS