Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- Đề Số 3-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Đối với chương trình toán 8 có sự phân hóa rất rõ rệt giữa các chương trình. Trong chương trình toán 8 đối với Chân Trời Sáng Tạo. Chúng ta tập trung vào việc nghiên cứu và thực hành các loại toán về hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất. Trong đó những kỹ năng tính toán và thực hành hình vẽ đồ thị hàm số bậc nhất. Tất nhiên có những dạng toán liên quan của nó. Về hình học cũng được xuất hiện các bài toán về tính chất đường phân giác, đường trung bình của tam giác, định lí Thales của tam giác và các trường hợp đồng dạng của tam giác.

=> Xem PDF  |File WORD Sách in |    Ebook | Hổ trợ |  Xuctu Toán THCS

XEM TRƯỚC CÁC ĐỀ KHÁC

* TOÁN 8- KẾT NỐI TRI THỨC

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 3

* TOÁN 8- CÁNH DIỀU

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 3

* Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 -Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 3

ĐẶT MUA

Có thể bạn cũng cần: