Đề và đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 6- NH: 2020-2021- Có bản WORD

Bài 3: (2,0 điểm) Học sinh của một trường THCS khi xếp hàng 12, hàng 16, hàng 18 đều vừa đủ. Tính số học sinh của trường đó biết rằng số học sinh trong khoảng từ 250 đến 300 học sinh.

Bài 4: (2,0 điểm)  Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.    

a. Viết tên các tia trùng với tia Oy

b. Hai tia Nx và Oy có đối  nhau không? Vì sao?

c. Tìm tia đối của tia My?

d. Có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng? Đó là những đoạn thẳng nào?

Bài 5: (1,0 điểm) Tìm tất cả các số tự nhiên n thỏa mãn: 5n + 14 chia hết cho n + 2.

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 6 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: