Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kì 2- Toán 8- Kết Nối Tri Thức – Năm Học: 2023-2024- Đầy Đủ Nội Dung

Để chuẩn bị đến tất cả bạn đọc cho công việc ôn luyện cũng như sưu tập các kiến thức để học tập giữa học kì 2 này. Chúng tôi đã biên soạn những đề cương tương ứng. Đối với chương trình toán 8 Kết Nối Tri Thức này. Bạn đọc chú ý đến những phần về đại số. Bao gồm: Phân thức đại số và các dạng toán liên quan đến phân thức đại số. Và ở giữa kì 2 còn xuất hiện một phần về phương trình bậc nhất một ẩn. Về hình học cũng có những bài toán về định lí Pythagore và các tính chất đồng dạng của hai tam giác. Trong đề cương này, Chúng tôi đã biên soạn gồm Phần I : TRẮC NGHIỆM và Phần II: TỰ LUẬN. Giúp cho bạn đọc hoàn toàn có thể ôn tập được khái quát nhất những dạng câu hỏi có thể.

=> Xem PDF  |File WORD Sách in |    Ebook | Hổ trợ |  Xuctu Toán THCS

XEM TRƯỚC CÁC ĐỀ KHÁC

* TOÁN 8- KẾT NỐI TRI THỨC

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 3

* TOÁN 8- CÁNH DIỀU

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 3

* Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 -Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 3

ĐẶT MUA

Có thể bạn cũng cần: