Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 8- Cánh Diều- Đề Số 1-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Có thể nói trong các chương trình toán 8 có sự khác nhau rõ rệt. Nhất là đối với toán 8 cánh diều. Nội dung của toán 8 chương trình cánh diều bao gồm phần đại số gồm một số yếu tố thống kê và xác suất của biến cố ngẫu nhiên và thực nghiệm. Có sự thay đổi khá lớn Do đó: với các chương trình khác nên bạn đọc cần chú ý để ôn tập. Về hình học sẽ xuất hiện các kiến thức về đường trung bình của tam giác, định lí ta-lét và tam giác đồng dạng. Trong đề kiểm tra này, Chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc cấu trúc Phần I : TRẮC NGHIỆM và Phần II: TỰ LUẬN. Ứng với các nội dung đã học trong giữa học kì 2. Bạn đọc hoàn toàn có thể tham khảo để tự học.

=> Xem PDF  |File WORD Sách in |    Ebook | Hổ trợ |  Xuctu Toán THCS

XEM TRƯỚC CÁC ĐỀ KHÁC

* TOÁN 8- KẾT NỐI TRI THỨC

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 3

* TOÁN 8- CÁNH DIỀU

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 3

* Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 -Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 3

ĐẶT MUA