Các dạng toán chứng minh về vectơ- Hình học 10- Tự luận

Tài liệu đầu đủ các dạng toán thuộc loại khó về chứng minh và các bài toán liên quan đến vecto. Chẳng hạn: Chứng minh đẳng thức vectơ, phân tích một vectơ thành hai vectơ khác không cùng phương, tìm điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ , chứng minh các điểm thẳng hàng dựa vào đẳng thức vectơ …

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: