Định Lí Thales Trong Tam Giác- Đoạn Thẳng Tỉ Lệ Trong Tam Giác- Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo

Về hình học 8 thì định lí Thales cộng với định lí Pythagore là hai định lí có sự vận dụng nhiều trong nhiều trường hợp giải toán. Với định lí Pythagore thì có thể dễ nhìn thấy và tính toán hơn. Nhưng đối với định lí Thales thì ngoại trừ những bài tính toán, nó còn có những bài về chứng minh đẳng thứddawngry chứng minh đoạn thẳng tỉ lệ  với nhau. Theo những kinh nghiệm giảng dạy thì đây là phần gây khó khăn cho các em học sinh rất nhiều. Do đó: trong tài liệu này, chúng tôi đã đưa ra những phương pháp cũng như những Bài tập mẫu điển hình để giúp tất cả bạn đọc tham khảo trong công việc tự nghiên cứu của mình.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview