Định Lí Thales Trong Tam Giác- Hình Học 8- Cánh Diều-Đầy Đủ Phương Pháp Và Bài Tập Mẫu

Trong những nội dung về hình học 8 thì định lí Thales là một trong những định lí quan trọng bậc nhất của chương trình. Vì từ đó nó còn ảnh hưởng đến những phần học khác. Ở định lí Thales , bạn đọc chú ý đến quan hệ song song và các đoạn thẳng tỉ lệ. Việc chứng minh và tính toán hoàn toàn phụ thuộc vào những vấn đề này. Nên khi trang bị những kiến thức và những kỹ năng đó thật tốt, việc học sẽ trở nên đơn giản hơn

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview