Bài Tập Tìm Điều Kiện Của X Để Biểu Thức Căn Bậc Hai Có Nghĩa- Đại Số 9- Chương I

Đối với dạng toán căn bản dành cho tất cả bạn đọc học về chương căn bậc hai này. Nói chung vẫn theo định nghĩa về điều kiện có nghĩa của biểu thức chứa căn bậc hai. Một biểu thức chứa căn bậc hai có nghĩa khi biểu thức trong căn không âm. Tuy nhiên, sự mở rộng sẽ đem đến cho chúng ta nhiều dạng toán đa dạng hơn. Chẳng hạn, căn bậc hai chứa phân số, căn bậc hai chứa tam thức bậc hai thì những cách nhận dạng cũng sẽ khác.

Do đó, trong tài liệu nhỏ này, chúng tôi đã sưu tập những dạng toán về tìm Điều kiện để biểu thức có nghĩa một cách đầy đủ nhất có thể. Bạn đọc có thể tham khảo để làm phong phú lượng kiến thức của mình

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview    

Có thể bạn cũng cần: