Phân Thức Đại Số- Định Nghĩa Hai Phân Thức Bằng Nhau- Toán 8 – Kết Nối Tri Thức

Bước sang đầu học kì 2- chúng ta sẽ tiến hành khảo sát phân thức đại số, một phần không thể thiếu trong những kỳ kiểm tra. Với những kiến thức mở đầu cho phân thức đại số bạn đọc sẽ được làm quen với những kiến thức, cũng như thuật ngữ của phân thức. Để từ đó làm bản lề cho việc khảo sát các chương trình học sau này.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview