Giá Trị Tuyệt Đối Của Số Thực – Toán 7- Kết Nối Tri Thức

Việc thực hiện các phép tính chứa trị tuyệt đối luôn có những kiến thức về trị tuyệt đối rõ ràng. Nó có nhiều bài toán về trị tuyệt đối. Ngoài thực hiện phép tính ta còn có những bài toán như tìm x, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức chứa trị tuyệt đối. Do đó, trong tài liệu nhỏ này, chúng tôi đã trình bày những dạng toán đó một cách rõ ràng nhất có thể để tất cả chúng ta tham khảo.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview