Đề kiểm tra giữa học kì 2- Toán 7-đề số 1- Giải chi tiết-FILE WORD

Với cấu trúc cực chuẩn và giải chi tiết một đề kiểm tra giữa học kì 2 dành cho các em toán 7 năm học này. Chúng tôi, cung cấp đến tất cả các em một đề bao gồm nội dung nằm trọn trong chương trình Toán 7 giữa học kì 2. Chủ yếu nằm trong các dạng toán như: Đơn thức, đơn thức đồng dạng, các phép toán trên đó. Hình học cũng bao gồm các tính chất của các đường trong tam giác và mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.