Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kì 1- 2023-2024- Toán 8- Cánh Diều – Cấu Trúc Chuẩn – Bản Đẹp

Sau khi giới thiệu đến cộng đồng bạn đọc những đề kiểm tra chất lượng. Chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến cộng đồng bạn đọc những đề cương ông tập tổng hợp. Điều này giúp bạn có được nguồn tài liệu thật phong phú để bước vào kì kiểm tra giữa học kì 1 sắp đến.

Nội dung đối với chương trình toán 8 Cánh Diều. Về phần đại số bao gồm nhứng kiến thức: Đơn thức và đa thức nhiều biến, các phép toán về đa thức, hằng đẳng thức đáng nhớ, phân tích đa thức thành nhân tử. Tất nhiên đi kèm là những dạng toán về các kiến thức mới ở trên. Về hình học cũng bao gồm các hình học về hình trực quan. Cụ thể bao gồm các hình về hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều. Và những cách thức để tính diện tích xung quanh và thể tích các hình này. Bên cạnh đó còn có xuất hiện về định lí Pythagore và các cách áp dụng định lí Pythagore này.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview