Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 6- Kết Nối Tri Thức – Đầy Đủ Đáp Án- Đề Số 3- 2023-2024

Để giúp các bạn học sinh ôn tập hiệu quả giữa kỳ 2 môn Toán lớp 6 theo chương trình Kết Nối Tri Thức, chúng tôi đã chuẩn bị một bài kiểm tra chất lượng. Bài kiểm tra tập trung vào các kiến thức như tìm tử mẫu, rút gọn phân số, và quy đồng mẫu cho hai hoặc nhiều phân số. Các bài toán xoay quanh điểm, đường thẳng, và tính chất đoạn thẳng, cũng như độ dài của chúng.

=> Xem PDF  File WORD | Sách in | Ebook | Hổ trợ | Nhóm: Xuctu Toán THCS