Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 8- Kết Nối Tri Thức- Đề Số 2-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Tiếp tục với việc giới thiệu đến tất cả bạn đọc đề kiểm tra giữa học kì 2 của chương trình toán 8 Kết Nối Tri Thức. Bạn đọc cũng sẽ gặp cấu trúc gồm Phần I : TRẮC NGHIỆM và Phần II: TỰ LUẬN. Về nội dung kiến thức gồm những kiến thức về Phân Thức đại số và phương trình bậc nhất một ẩn. Bên cạnh đó còn có những dạng toán về hình học, gồm những bài toán về định lí Pythagore và những ứng dụng của định lí này vào thực tế. Ngoài ra phần hình học rất quan trọng là các trường hợp đồng dạng của toán 8.

=> Xem PDF  |File WORD Sách in |    Ebook | Hổ trợ |  Xuctu Toán THCS

XEM TRƯỚC CÁC ĐỀ KHÁC

* TOÁN 8- KẾT NỐI TRI THỨC

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 3

* TOÁN 8- CÁNH DIỀU

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 3

* Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 -Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 3

ĐẶT MUA