Hình học 9- Chuyên đề: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ- có WORD

Phương pháp: Khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh CD cố định ta được hình trụ

Hai hình tròn (D;DA)và (C;CB)nằm trên hai mặt phẳng song song và bằng nhau, gọi là hai đáy của hình trụ

+ Đường cao  được gọi là trục của hình trụ

+ Cạnh AB quét nên mặt xung quanh của hình trụ, mỗi vị trí của nó được gọi là một đường sinh

+ Các đường sinh của hình trụ vuông góc với hai mặt phẳng đáy. Độ dài đường sinh cũng được gọi là đường cao của hình trụ + Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với đáy thì phần mặt phẳng giới hạn bên trong hình trụ là một hình chữ nhật

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.