Chuyên Đề Biểu Thức Hữu Tỉ Và Các Bài Toán Liên Quan- Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 8- Mới

Trong hầu hết các đề thi học sinh giỏi hằng năm đều xuất hiện những bài toán về biểu thức hữu tỉ. Những bài toán đi kèm với biểu thức hữu tỉ thường là những bài toán về rút gọn biểu thức hữu tỉ, đặt Điều kiện cho biểu thức hữu tỉ, tính giá trị của biểu thức hữu tỉ, tìm giá trị của biến để biểu thức hữu tỉ nhận giá trị nguyên,.. . Để thực hành những dạng toán này được tốt, bạn đọc nên sở hữu những kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết. Chẳng hạn: Quy đồng mẫu thức, phân tích đa thức thành nhân tử, hằng đẳng thức đáng nhớ. Rồi từ đó vận dũng để giải quyết những yêu cầu của bài toán.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview