Chuyên đề: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI- Đại số 10-Chương 2- FULL

Bao gồm các dạng toán về hàm số. Chẳng hạn: Tìm tập xác định của hàm số, xác định tính chẵn-lẽ, khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất- bậc hai và các bài toán liên quan

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.