Chuyên đề: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI- Đại số 10-Chương 2- FULL

Bao gồm các dạng toán về hàm số. Chẳng hạn: Tìm tập xác định của hàm số, xác định tính chẵn-lẽ, khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất- bậc hai và các bài toán liên quan

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: