Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1- Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- File Word- Đầy Đủ Đáp Án- Cấu Trúc Chuẩn

Đối với chương trình toán 8 Chân Trời Sáng Tạo, nội dung đề kiểm tra giữa học kì 1 bao gồm các phần. Đa thức, nhân đa thức với đa thức, hằng đẳng thức đáng nhớ, phân tích đa thức thành nhân tử. Thêm vào đó là những dạng toán đi kèm với những chuyên đề này mà trong rất nhiều lần chúng tôi đã trình bày đến bạn đọc. Về hình học tập trung vào các hình về hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều. Tất nhiên với những công thức tính về diện tích xung quanh và thể tích của những hình này. Ngoài ra còn có những bài về định lí Pythagore và tứ giác. Bạn đọc tham khảo để làm phong phú nội dung kiến thức ôn tập cho mình.

(FILE WORD Bộ đề được cung cấp từ 25-9-2023. Bạn đọc đặt trước để tránh tình trạng giả mạo)

=> Xem PDF  Đặt mua  |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview