Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 6- Kết Nối Tri Thức- Giải chi tiết- File WORD- Đề số 2

Ở đề kiểm tra lần này đối với chương trình Kết Nối Tri Thức , bạn đọc chú ý đến nội dung bao hàm những loại toán về phân số. Trong đó, các phép tính cộng trừ nhân chia hai phân số là phần căn bản nhất. Sau đó đến những loại toán về tìm x kết hợp với những bài toán thực tế để kết hợp giải toán bằng những suy luận liên quan. Về hình học bạn đọc cũng chú ý đến những hình học có bản. Trong đó, điểm, đường thẳng, góc làn những phần căn bản không thể bỏ qua.

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in | Ebook | Hổ trợ | Nhiều hơn

Có thể bạn cũng cần: