Đề kiểm tra giữa kì 2- Toán 7- NH:2020-2021- Mới nhất- Đáp án chi tiết

Tài liệu gồm 3 đề được chúng tôi sưu tập và giải chi tiết với bản rất đẹp và đúng chuẩn. Trong nội dung của phần kiểm tra giữa kỳ năm học này, bao gồm những dạng toán chủ yếu về Thu thập số liệu và thống kê. Bên cạnh đó kết hợp với phần biểu đồ chủ yếu ở dạng đoạn thẳng. Bên cạnh đó phần hình học bao gồm các phần về tam giác và chứng minh hai tam giác bằng nhau.

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.