Đơn Thức Đồng Dạng- Đa Thức- Các Phép Toán Về Đơn Thức Đồng Dạng- Toán 8-Kết Nối Tri Thức

Đối với chương trình toán 8 mới này. Những bài đầu bạn đọc sẽ được học và thực hiện những khái niệm cũng như dạng toán về đa thức và các phép toán về đơn thức. Trong đó đơn thức đồng dạng là một phần nhỏ của chuyên đề này. Bạn cần chú ý và nhận biết những đơn thức, đặc biệt là đơn thức đồng dạng. Để từ đó thực hiện những dạng toán cộng trừ nhân chia, thu gọn đơn thức sau này.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview