Các Phương pháp tìm giới hạn hàm số- Trần Sỹ

Việc tìm giới hạn của hàm số có nhiều Phương pháp đi kèm. Tùy thuộc vào dạng và cách nhận dạng cua từng bài. Do đó, tác giả đã chia thành nhiều dạng, đi kèm với nó là những cách giải được trình bày chi tiết. Từ những dạng vô định như không trên không,vô cùng trên vô cùng, vô cùng trừ vô cùng và không nhân vô cùng. Cũng cần nói thêm ở những dạng toán ứng dụng về liên tục và chứng minh có nghiệm của phương trình dựa vào tính giới hạn.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: