Giá Trị Lớn Nhất- Giá Trị Nhỏ Nhất Của Biểu Thức- Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi- Toán 8- Cập Nhật Mới: Tài Liệu Tham Khảo Cho Giáo Viên- Phụ Huynh Và Học Sinh

Đối với chương trình toán 8 mới này, chúng tôi nâng cấp toàn diện trong năm học mới này. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi được chia thành nhiều chuyên đề. tất cả được cập nhật và đưa vào những loại toán và phương pháp giải một cách cụ thể nhất có thể.

Ở trong chuyên để tìm giá trị lớn nhất- giá trị nhỏ nhất của biểu thức này. Chúng tôi chia thành 4 dạng chính. Bao gồm biểu thức tam thức bậc hai, biểu thức phân thức, biểu thức bậc bốn và biểu thức có ràng buộc các biến. Tất cả đều được phân định và giải thật rõ ràng cho phiên bản lần này.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview