Rút gọn biểu thức- Dạng toán tìm x để biểu thức nhận giá trị nguyên

Là một dạng toán khá phổ biến cho tất cả các em học sinh lớp 9 năm học này. Cách thực hiện nó cũng có phần đơn giản nhưng cũng gây rất nhiều khó khăn cho các em không hoặc chưa gặp. Nên trong tài liệu nhỏ này chúng tôi đã gom chuyên đề này thành những bài tập của việc tìm giá trị nguyên.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: