Trục Căn Thức Ở Mẫu – Chương I : Căn Bậc Hai – Toán 9 Đại Số

Trong tài liệu này chúng tôi đã đưa vào nhiều dạng toán trục căn thức từ cơ bản đến nâng cao, đầy đủ các dạng để làm nhuần nhuyễn loại toán này. Trong chương căn bậc hai này đây là một trong những chủ đề cần luyện tập nhiều để phục vụ các dạng toán nâng cao hơn… Tài liệu được trích từ một phần trong bộ sách “Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao Đại Số – Toán 9 – Tập 1” của thầy giáo Nguyễn Quốc Tuấn.

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in |  Drive | Hổ trợ | Nhiều hơn

Có thể bạn cũng cần: