Bài Tập Luyện Tập Thực Hiện Phép Tính- Toán 7- Kết Nối Tri Thức – Cánh Diều – Chân Trời Sáng Tạo

Đối với dạng toán này dùng chung cho cả ba chương trình đều rất tốt. Vì đây là những dạng toán căn bản mà cả ba chương trình đều học. Tài liệu này dùng cho học sinh luyện tập thì đúng hơn. Vì nó chỉ chứa một dạng toán thực hiện phép tính về cộng trừ nhân chia số hữu tỉ. Tất nhiên ở đó, bạn đọc cũng phải thực hiện theo thứ tự thực hiện phép tính. Thêm vào đó là quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị của biểu thức.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview