Đề và đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 8- NH: 2020-2021- Có bản WORD

Tiếp tục với sứ mệnh cung cấp đề kiểm tra giữa kỳ 1 cho tất cả các em học sinh toán 8 nói riêng và THCS nói chung. Chúng tôi đã biên soạn và thực hiện một đề kiểm tra lớp 8. Nội dung đã có ở chương trình theo đúng cấu trúc của bộ. Bao gồm nhân đa thức với đơn thức, phân tích đa thức thành nhân tử, và các chuyên đề về tứ giác trong hình học mà tất cả các em đã học.

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.