Toán 7- Cánh Diều – Cộng trừ nhân chia số hữu tỉ- Dạng toán tìm x- Đầy đủ các dạng toán

Trong chương trình về số hữu tỉ của chương trình toán 7 Cánh Diều. Chúng ta sẽ luôn gặp những bài toán về tìm x ở những kì kiểm tra. Do đó trong tài liệu về các phép toán trên tập số hữu tỉ này. Chúng tôi đã trình bày và biên soạn nhưng bài toán thường xuyên ra ở những kỳ kiểm tra với những kỹ năng đi kèm để giải toán rất chi tiết và cụ thể. Bạn đọc hoàn toàn có thể sử dụng và men theo những bài toán chúng tôi cung cấp để thực hành trong những kỳ kiểm tra.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview