Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo – Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Tập 3

Trong chương trình sách giáo khoa mới cụ thể là chương trình Chân Trời Sáng Tạo có nhiều sự thay đổi lớn so với chương trình trước. Kể cả đại số và hình học. Đặc biệt viết riêng cho chương trình Chân Trời Sáng Tạo này, chúng tôi mang đến cho bạn đọc những cách tiếp cận đúng với chương trình đang học.

Ở trong tập 3 này, bạn đọc sẽ được gặp 4 chương học về số học và xác suất. Mỗi phần đều được chúng tôi soạn thảo và mang đến cho bạn đọc những cách tiếp cận hoàn toàn khoa học. Dùng tốt cho sự tự học của học sinh và tham khảo đến quý thầy cô cũng như quý phụ huynh.

Ở chương thống kê, bạn đọc gần như được học tiếp theo của phần thống kê ở chương trình toán lớp dưới. Nhưng được nâng cấp thêm các phần về xử lí dữ liệu và biểu đồ. Dựa vào đó sẽ có những kỹ năng để xử lý những bài toán về biểu đồ.

Ở chương học về hàm số và đồ thị hàm số. Bạn đọc sẽ được làm quen cũng như vận dụng các kỹ năng tính về vẽ đồ thị hàm số. Tất nhiên, đi kèm với nó là những bài toán liên quan đến hàm số và đồ thị hàm số. Hơn nữa, bạn đọc sẽ được khảo sát hàm số bậc nhất, đây là phần mới so với chương trình trước mà bạn đọc cần lưu ý để thực hiện. Ngoài ra, bạn đọc cũng cần hiểu được những thuật ngữ và kiến thức về hàm số bậc nhất để áp dụng giải toán.

Ở chương về phương trình, chúng ta tập trung vào các phần về phương trình bậc nhất và các loại phương trình quy về phương trình bậc nhất. Điều đặc biệt hơn ở đây là loại toán về giải toán bằng cách lập phương trình. Chúng tôi đã chia thành 5 dạng cụ thể và rất dễ học. Thông qua những bài tập mẫu cụ thể và các phương pháp mà chúng tôi đã nêu. Qua đó bạn đọc hoàn toàn có thể thực hiện các bài tập tương tự trong những kỳ kiểm tra.

Ở chương cuối mà chúng tôi giới thiệu trong tập này là phần về tính xác suất. Ở đó bạn đọc sẽ gặp được những phương pháp cũng như những dạng toán về xác suất rất dễ hiểu.

=> Xem PDF  |  File WORD |  Sách in | Ebook | Hổ trợ | Video Preview

MỤC LỤC

Chương IV: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Trang 5:

Chủ đề 1: THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU

Trang 33:

Chủ đề 2: LỰA CHỌN DẠNG BIỂU ĐỒ ĐỂ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU

Trang 49:

Chủ đề 3: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Chương V: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Trang 64:

Chủ đề 1: KHÁI NIỆM HÀM SỐ

Dạng 1: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA HÀM SỐ ỨNG VỚI BIẾN SỐ ĐÃ XÁC ĐỊNH(64)

Dạng 2: TÌM ĐIỀU KIỆN CỦA BIẾN X ĐỂ HÀM SỐ CÓ NGHĨA(73)

Trang 78:

Chủ đề 2: TỌA ĐỘ CỦA MỘT ĐIỂM VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Dạng 1: MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ(78)

Dạng 2: ĐIỂM THUỘC ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (89)

Trang 96:

Chủ đề 3: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Dạng 1: KHÁI NIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT(96)

Dạng 2: ĐIỂM THUỘC ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC NHẤT(99)

Dạng 3: ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC NHẤT (103)

Trang 107:

Chủ đề 4: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG 

Dạng 1: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG  (107)

Dạng 2: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG –CẮT NHAU(109)

Trang 113:

ÔN TẬP CHƯƠNG V

Chương VI:  PHƯƠNG TRÌNH

Trang 127:

Chủ  đề 1:  PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Dạng 1: KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN(127)

Dạng 2 : GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT (132)

Dạng 3: ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH DẠNG TỔNG CÓ QUY LUẬT (154)

Trang 166:

Chủ đề 2: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Dạng 1: DẠNG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG(166)

Dạng 2: TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỐ VÀ CHỮ SỐ(176)

Dạng 3: TOÁN NĂNG SUẤT(183)

Dạng 4: THÊM BỚT CÁC SỐ(189)

Dạng 5: TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC(195)

Trang 199:

ÔN TẬP CHƯƠNG VI

Chương IX:  MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Trang 215:

Chủ  đề 1: MÔ TẢ XÁC SUẤT BẲNG TỈ SỐ

Dạng 1:  KẾT QUẢ CÓ THỂ VÀ KẾT QUẢ THUẬN LỢI(215)

Dạng 2:  CÁCH TÍNH XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ BẰNG TỈ SỐ(221)

Trang 228:

                             Chủ  đề 2:  XÁC SUẤT  LÍ THUYẾT VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM