Toán 8- Kết Nối Tri Thức – Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Tập 4

Đối với hình học toán 8 dành cho chương trình kết nối ở tập này. Bạn đọc sẽ tập trung vào các phần chính yếu của hình học cơ bản. Bao gồm hai tam giác đồng dạng, định lí Pythagore  và các khối hình trong thực tiển. Mỗi phần có mỗi lượng kiến thức cũng như kỹ năng yêu cầu đạt được riêng cho từng phần.

Phần rất quan trọng ở đây là phần hai tam giác đồng dạng. Ở đó bạn đọc sẽ hiểu được khái niệm hai tam giác như thế nào thì đồng dạng. Đồng thời bạn đọc sẽ được học ba dấu hiệu để nhận biết được lúc nào thì hai tam giác đồng dạng với nhau. Bên cạnh đó các trường hợp đồng dạng của hai tam giác cũng là một phần không thể thiếu trong chương học này.

Đi kèm với nội dung hai tam giác đồng dạng, bạn đọc sẽ tiếp cận và sử dụng định lí Pythagore vào trong tam giác vuông. Ở đó có nhiều kỹ năng nhận biết cũng như tính toán về định lí mà chúng tôi đã trình bày một cách rất khoa học.

Một điều không thể thiếu trong chương trình mới là vận dụng vào những bài toán thực tế. Hiểu được điều này, chúng tôi đã cung cấp đến bạn đọc hàng loạt những bài toán thực tế cực kì thiết thực để bạn đọc vận dụng vào. Tất nhiên, chúng tôi đã đưa vào các phương pháp cũng như giải chi tiết nó một cách cụ thể. Ở phần toán thực tế đã đưa vào những bài toán vận dụng định lí Pythagore cũng như hai tam giác đồng dạng. Qua đó giúp bạn đọc nắm bắt những bài toán để áp dụng.

Ở phần các khối hình trong thực tiển bạn đọc sẽ được gặp và khảo sát các hình về hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều. Mỗi loại hình chúng tôi đã cố gắng đưa vào những trường hợp tính toán. Cụ thể là cách tính diện tích xung quanh và thể tích của các hình.

=> Xem PDF  |  File WORD |  Sách in | Ebook | Hổ trợ | Video Preview

MỤC LỤC

Chương IX: HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Trang 5:

         Chủ đề 33: HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG(5)

Trang 17:

Chủ đề 34: BA TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA HAI TAM GIÁC

Dạng 1: TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC(CẠNH-CẠNH- CẠNH) (17)

Dạng 2: TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI CỦA TAM GIÁC(CẠNH-GÓC- CẠNH) (20)

Dạng 3: TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ BA CỦA TAM GIÁC(GÓC-GÓC) (28)

Trang 43:

Chủ đề 35: Định lí Pythagore

Dạng 1: TÍNH ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG (43)

Dạng 2: KẾT HỢP ĐỊNH LÍ Pythagore TÍNH- chứng minh CÁC THÀNH PHẦN KHÁC (59)

Dạng 3: TOÁN THỰC TẾ(68)

Trang 85:

Chủ đề 36: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA HAI TAM GIÁC VUÔNG

Dạng 1: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG (85)

Dạng 2: TOÁN THỰC TẾ(116)

Dạng 3: LUYỆN TẬP CHUNG(140)

Trang 190:

ÔN TẬP CHƯƠNG IX

Chương X: MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỂN

Trang 226:

Chủ đề 38: HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU

Trang 240:

Chủ đề 39: HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU

Trang 250:

ÔN TẬP CHƯƠNG X