Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- Đề Số 1-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Đối với toán 8- Chân Trời Sáng Tạo cho giữa học kì 2. Chúng ta tập trung ở phần đại số các vấn đề về hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất. Bao gồm những bài toán về tính giá trị hàm số, mặt phẳng tọa độ và hệ số góc của đường thẳng. Những bài toán có thể nói là rất đa dạng và kết hợp kỹ năng vẽ hình. Bên cạnh đó hình học cũng có nhiều kiến thức về tính chất đường phân giác của tam giác, đường trung bình của tam giác và định lí Thales trong tam giác. Ngoài ra, những bài toán về đồng dạng trong hình học của Chân Trời Sáng Tạo cũng được chú ý ra ở trong những đề kiểm tra.

=> Xem PDF  |File WORD Sách in |    Ebook | Hổ trợ |  Xuctu Toán THCS

XEM TRƯỚC CÁC ĐỀ KHÁC

* TOÁN 8- KẾT NỐI TRI THỨC

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 3

* TOÁN 8- CÁNH DIỀU

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 3

* Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 -Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 3

ĐẶT MUA