Bài tập trắc nghiệm tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Một tài liệu khá hay và rất đầy đủ của những dạng toán về vectơ mà các em đang cần. Những dạng toán như: tính góc hợp bởi của các vectơ, các đẳng thức vectơ , lượng giác trong vectơ , … đều được giới thiệu trong bộ câu hỏi này.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.