Toán 8- Kết Nối Tri Thức – Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Tập 2

Đối với chương trình mới dành cho hình học toán thuộc sách giáo khoa Kết Nối Tri Thức này. Nội dung và cách sắp xếp có nhiều sự thay đối lớn trong việc truyền kiến thức cũng như trình tự kiến thức. Trong tập dành riêng cho hình học này, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc hai chương đầu tiên của hình học 8.

Phần tứ giác được khảo sát chính bởi các hình học cơ bản của tứ giác. Trong đó bao gồm các tính chất và cách nhận biết các tức giác là phần cơ bản đầu tiên. Tiếp theo đó là những bài toán về tính toán cũng như chứng minh các bài toán liên quan đến các tứ giác ở trên. Những hình tứ giác quen thuộc như: Hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi và hình vuông đều được xuất hiện ở đây.

Trong phần quan trọng tiếp theo là phần về định lí Ta-Lét trong tam giác. Trong đó bạn đọc chú ý sử dụng các tính chất về các tỉ lệ các đoạn thẳng, từ đó để tính toán và chứng minh kết hợp với các tính chất về đường phân giác của tam giác. Những tỉ lệ này có mối quan hệ đặc biệt với nhau để từ đó bạn đọc chứng minh các bài toán về đẳng thức và tỉ lệ thức.

Mỗi phần đều được chúng tôi trình bày một cách khoa học nhất có thể. Giúp cho bạn đọc hoàn toàn có thể tự học để lĩnh hội kiến thức một cách tự nhiên nhất có thể. Thông qua cách trình bày cũng như đưa những hình vẽ thật sự trực quan và khoa học đến bạn đọc.

=> Xem PDF  |  File WORD |  Sách in | Ebook | Hổ trợ | Video Preview

MỤC LỤC

CHƯƠNG III.  TỨ GIÁC

Trang 5:

Chủ đề 10: TỨ GIÁC

Dạng 1: TÍNH SỐ ĐO GÓC(5)

Dạng 2: CHỨNG MINH – TÍNH TOÁN ĐỘ DÀI – CẠNH TỨ GIÁC(13)

Trang 19:

Chủ đề 11: HÌNH THANG CÂN

Dạng 1: HÌNH THANG VÀ CÁC TÍNH CHẤT CỦA HÌNH THANG(19)

Dạng 2: NHẬN BIẾT- CHỨNG MINH HÌNH THANG- HÌNH THANG VUÔNG(26)

Dạng 3: NHẬN BIẾT- CHỨNG MINH HÌNH THANG CÂN(36)

Dạng 4: TÍNH, CHỨNG MINH GÓC- ĐOẠN THẲNG (47)

Trang 59:

Chủ đề 12: HÌNH BÌNH HÀNH

Dạng 1: NHẬN BIẾT- CHỨNG MINH HÌNH BÌNH HÀNH(59)

Dạng 2: CHỨNG MINH- TÍNH TOÁN ĐOẠN THẲNG- GÓC(69)

Dạng 3: CHỨNG MINH THẲNG HÀNG HOẶC ĐỒNG QUY(81)

Trang 102:

Chủ đề 13: HÌNH CHỮ NHẬT

Dạng 1: NHẬN BIẾT- CHỨNG MINH HÌNH CHỮ NHẬT(102)

Dạng 2: CHỨNG MINH- TÍNH TOÁN ĐOẠN THẲNG-GÓC(111)

Dạng 3: CHỨNG MINH SONG SONG- VUÔNG GÓC- THẲNG HÀNG- QUỸ TÍCH (125)

Trang 147:

Chủ đề 14: HÌNH THOI VÀ HÌNH VUÔNG

Dạng 1: NHẬN BIẾT- CHỨNG MINH HÌNH THOI(147)

Dạng 2: CHỨNG MINH- TÍNH TOÁN ĐOẠN THẲNG-GÓC(159)

Dạng 3: NHẬN BIẾT- CHỨNG MINH VUÔNG(173)

Dạng 4: CHỨNG MINH- TÍNH TOÁN ĐOẠN THẲNG-GÓC(178)

Dạng 5: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ TỨ GIÁC LÀ HÌNH VUÔNG(185)

Dạng 6: QUỸ TÍCH(206)

Dạng 7: ĐỒNG QUY(210)

Trang 213:

ÔN TẬP CHƯƠNG III

Chương IV: ĐỊNH LÝ TA-LÉT

Trang 241:

Chủ đề 15: ĐỊNH LÝ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC

Dạng 1: ĐOẠN THẲNG TỈ LỆ(241)

Dạng 2: ĐỊNH LÝ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC (246)

Dạng 3: ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TA-LÉT(257)

Trang 264:

Chủ đề 16: ĐƯỜNG TRUNG BÌNH

Dạng 1: ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC (264)

Dạng 2: NHẬN BIẾT CÁC HÌNH DỰA VÀO ĐƯỜNG TRUNG BÌNH (268)

Dạng 3: CHỨNG MINH- TÍNH TOÁN  ĐOẠN THẲNG- GÓC(280)

Dạng 4: CHỨNG MINH SONG SONG- THẲNG HÀNG- ĐỒNG QUY(294)

Dạng 5: QUỸ TÍCH(301)

Trang 301:

Chủ đề 17: TÍNH CHẤT CỦA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC

Dạng 1: TÍNH ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG(301)

Dạng 2: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC(320)

Trang 332:

ÔN TẬP CHƯƠNG IV