BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG III-Dãy số- Cấp số cộng- Cấp số nhân

        29) Tìm 3 số dương biết chúng lập thành một cấp số cộng số hạng thứ 3 bằng 5 lần số hạng thứ nhất. Nếu thêm 8 vào số hạng thứ 3 thì ba số đó lập thành cấp số nhân.

       30) Tìm 4 số nguyên biết ba số hạng đầu lập thành cấp số cộng và ba số hạng sau lập thành cấp số nhân, tổng hai số hạng đầu và cuối bằng 14 và tổng của hai số hạng giữa bằng 12

       31) Tổng 3 số hạng đầu của một cấp số cộng  bằng 12.Nếu số thứ 3 thêm 2 ta được một cấp số nhân. Tìm 3 số đó.

      32) ba số có tổng bằng 28 lập thành một cấp nhân. Nếu số thứ nhất giảm đi 4 thì theo thứ tự đó  ta được  một cấp số cộng . tìm 3 số đó

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: