Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo – Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Tập 1

Với sự nâng cấp toàn diện cho chương trình toán 8 trong sự đổi mới của chương trình hiện nay. Chúng tôi cũng đã kịp thời cung cấp đến bạn đọc những cải tiến mới phù hợp với bộ sách giáo khoa mới. Trong đó, bộ sách tham khảo này phù hợp với tất cả bạn đọc đang học và nghiên cứu chương trình Chân Trời Sáng Tạo.

Với bộ sách mới này, có nhiều sự thay đổi đáng kể cũng như nhiều phần được thêm bớt vào theo đúng chương trình. Ở trong tập 1 này, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc gồm chương về biểu thức đại số.

Cũng theo đúng như những cách viết sách của chúng tôi từ trước đến nay. Những chương học được chia thành những chủ đề, mỗi chủ đề lại được chia thành nhiều dạng. Mỗi dạng toán lại được chia thành những phương pháp, Bài tập mẫu, bài tập luyện tập và đáp án cụ thể. Với cách viết này được cộng đồng hưởng ứng tích cực trong suốt nhiều năm qua. Bởi tính thực dụng của nó. Học sinh có thể tự học và giáo viên có thể tham khảo để dạy học.

Hơn nữa, quyển sách còn được viết với tiêu chí từ cơ bản đến nâng cao. Những kiến thức được chúng tôi chọn lọc và sắp xếp theo đúng thức tự từ cơ bản nhất với những bài tập mẫu. Sau đó trong những bài tiếp theo được nâng cao lần lượt tùy thuộc vào từng tình hình tư duy của học sinh. Thông qua hàng loạt những bài toán cũng như những bài tập luyện tập mà chúng tôi đã cung cấp trong tài liệu.

=> Xem PDF  |  File WORD |  Sách in | Ebook | Hổ trợ | Video Preview

MỤC LỤC

Chương I: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Trang 5:

Chủ đề 1: ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC NHIỀU BIẾN

Dạng 1: ĐƠN THỨC VÀ ĐƠN THỨC THU GỌN(5)

Dạng 2: ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG(11)

Dạng 3: ĐA THỨC(17)

Trang 22:

Chủ đề 2: CÁC PHÉP TOÁN VỚI ĐA THỨC NHIỀU BIẾN

Dạng 1: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ ĐA THỨC(22)

Dạng 2: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH(26)

Dạng 3: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC (32)

Dạng 4: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC(37)

Dạng 5: TÌM X- GIẢI PHƯƠNG TRÌNH(43)

Dạng 6: CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC (50)

Trang 58:

Chủ đề 3: HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

Dạng 1: BÌNH PHƯƠNG CỦA MỘT TỔNG HAY MỘT HIỆU(58)

Dạng 2: LẬP PHƯƠNG CỦA MỘT TỔNG HAY MỘT HIỆU(113)

Dạng 3: TỔNG VÀ HIỆU HAI LẬP PHƯƠNG(122)

Trang 136:

Chủ đề 9: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

Dạng 1: ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG(136)

Dạng 2: NHÓM HẠNG TỬ(139)

Dạng 3: DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ(143)

Dạng 4: PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP (148)

Dạng 5: TÌM X- GIẢI PHƯƠNG TRÌNH (153)

Dạng 6: CHỨNG MINH CHIA HẾT DỰA VÀO PHÂN TÍCH ĐA THỨC(168)

Trang 175:

Chủ  đề 5:  PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Dạng 1: HAI PHÂN THỨC BẰNG NHAU(175)

Dạng 2: TÌM BIỂU THỨC CHƯA BIẾT(185)

Dạng 3: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC BẰNG NHAU (188)

Dạng 4: PHÂN THỨC CÓ NGHĨA (199)

Dạng 5: RÚT GỌN PHÂN THỨC(207)

Dạng 6: CHỨNG MINH PHÂN THỨC KHÔNG PHỤ THUỘC BIẾN(215)

Dạng 7: CHỨNG MINH MỘT PHÂN THỨC KHÔNG THỂ RÚT GỌN(217)

Dạng 8: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC (219)

Dạng 9: QUY ĐỒNG MẪU THỨC CỦA NHIỀU PHÂN THỨC(223)

Trang 234:

Chủ đề 6: CỘNG VÀ PHÉP TRỪ  PHÂN THỨC

Dạng 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH (234)

Dạng 2: RÚT GỌN BIỂU THỨC- TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC (245)

Dạng 3: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC(251)

Trang 256:

Chủ đề 7: PHÉP NHÂN – CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Dạng 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH(256)

Dạng 2: RÚT GỌN BIỂU THỨC (268)

Dạng 3: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC(275)

Dạng 4: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC KHI BIẾT GIÁ TRỊ BIẾN X(277)

Dạng 5: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIẾN KHI BIẾT GIÁ TRỊ BIỂU THỨC(282)

Dạng 6: BIỂU THỨC PHÂN THỨC NHẬN GIÁ TRỊ NGUYÊN(292)

Dạng 7: BIẾN ĐỔI BIỂU THỨC THÀNH MỘT PHÂN THỨC(303)

Trang 307:

ÔN TẬP CHƯƠNG I