MỘT SỐ BÀI TẬP PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP QUAY

Bài tập 13. Cho hai điểm B,C cố định nằm trên (O,R) và một điểm A thay đổi trên đường tròn đó . Chứng minh rằng trực tâm của tam giác ABC nằm trên một đường tròn cố định

Bài tập 14. Cho đường tròn (O) đường kính AB cố định . Một đường kính MN thay đổi . Các đường thẳng AM và AN cắt các tiếp tuyến tại B lần lượt là P,Q . Tìm quỹ tích trực tâm các tam giác MPQ và NPQ

Bài tập 15. Hai thôn nằm ở hai vị trí A,B cách nhau một con sông ( xem hai bờ sông là hai đường thẳng song song ). Người ta dự kiến xây một cây cầu bắc qua sông (MN) và làm hai đoạn đường AM và BN. Tìm vị trí M,N sao cho AM+BN là ngắn nhất

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: