Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 1- 2023-2024- Toán 8- Kết Nối Tri Thức- Cấu Trúc Trắc Nghiệm – Tự Luận

Tiếp tục cho công cuộc giới thiệu đến bạn đọc những đề kiểm tra cuối học kì 1 chất lượng. Thuộc khối Trung học cơ sở và chương trình toán 8- Kết Nối Tri Thức. Chúng tôi đã soạn thảo những đề kiểm tra chất lượng. Đối với toán 8 có sự khác nhau khá lớn giữa các chương trình Kết Nối Tri Thức – Chân Trời Sáng Tạo và Cánh Diều. Đối với chương trình Kết Nối Tri Thức bạn đọc chú ý đến các phần . Về đại số tập trung vào phần đa thức, hằng đẳng thức đáng nhớ và phân tích đa thức thành nhân tử. Thêm vào đó là loại toán về phân tích và xử lí số liệu, dữ liệu. Về hình học tập trung vào các phần chứng minh các tứ giác và các dấu hiệu nhận biết các tứ giác.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview