Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 7- Kết Nối Tri Thức – Giải chi tiết- File WORD- Đề số 2

Đối với chương trình giữa kì 2 toán 7. Giữa các chương trình sách giáo khoa có sự khác biệt khá rõ rệt. Do đó, việc phân loại các loại đề giữa các chương trình là một điều cũng nên lưu tâm. Đối với chương trình Kết Nối Tri Thức bạn đọc cần chú ý đến những kiến thức về tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch. Bên cạnh đó hình học của chương trình này ta chú ý đến những loại đường trong tam giác. Trong đó đường trung trực, đường trung tuyến, đường phân giác và đường cao là những kiến thức chủ yếu về tam giác của chương trình này.

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in | Ebook | Hổ trợ | Nhiều hơn