Hàm Số Và Đồ Thị Hàm Số Bậc Nhất – Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi- Toán 8- Cập Nhật Mới -Tài Liệu Tham Khảo Cho Giáo Viên- Phụ Huynh Và Học Sinh

Đây là phần mới ở trong chương trình toán 8 mới này. Trước đây thuộc vào chương trình toán 9. Về hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất đối với chương trình nâng cao có rất nhiều kiến thức thú vị. Trong đó phải kể đến những bài toán về tính khoảng cách của điểm đến đường thẳng. Tức là những bài toán tim giá trị của m để khoảng cách từ điểm đến đồ thị hàm số ngắn nhất. Ngoài ra chúng ta còn gặp hàng loạt những bài toán nâng cao của chuyên đề này. Bao gồm tìm điểm cố định, tìm hàm số bậc nhất, những bài toán về tính chu vi và diện tích của những hình được tạo thành. Trong đó phải kể đến những bài toán về bất đăng thức đi kèm. Do đó, trong tài liệu này, chúng tôi đã sưu tập và biên soạn hoàng loạt những bài toán về hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất để giúp bạn đọc tham khảo trong việc tự học của mình.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview | Xuctu Toán THCS